При болезнях рук

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея, именуемой «Троеручица», глас 4

Днесь всеми́рная ра́дость возсия́ нам ве́лия: дарова́ся святе́й Горе́ Афо́нстей цельбоно́сная Твоя́, Влады́чице Богоро́дице, ико́на, со изображе́нием тричи́сленно и неразде́льно пречи́стых рук Твои́х, в прославле́ние Святы́я Тро́ицы, созыва́еши бо ве́рных и моля́щихся Тебе́ о сем позна́ти, я́ко двема́ Сы́на и Го́спода держи́ши, тре́тию же яви́ на прибе́жище и покро́в чту́щих Тя, от вся́ких напа́стей и бед избавля́ти, да вси, притека́ющии к Тебе́ ве́рою прие́млют неоску́дно от всех зол свобожде́ние, от враго́в защище́ние, сего́ ра́ди и мы вку́пе с Афо́ном вопие́м: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея, именуемой «Троеручица», глас 8

Днесь весе́лое наста́ ны́не Твое́ торжество́, Богома́ти Пречи́стая,/ вси́ ве́рнии испо́лнишася ра́дости и весе́лия,/ я́ко сподо́бльшеся изря́дно воспе́ти/ преди́вное явле́ние честна́го о́браза Твоего́/ и ро́ждшагося из Тебе́ Младе́нца, и́стинна же Бо́га,/ Его́же двема́ рука́ма объе́млеши,/ и тре́тиею от напа́стей и бед нас изыма́еши,// и избавля́еши от всех зол и обстоя́ний.

Тропарь преподобному Иоанну Дамаскину, глас 8

Правосла́вия наста́вниче,/ благоче́стия учи́телю и чистоты́,/ вселе́нныя свети́льниче,/ мона́шествующих Богодохнове́нное удобре́ние, Иоа́нне прему́дре,/ уче́ньми твои́ми вся просвети́л еси́, цевни́це духо́вная,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак преподобному Иоанну Дамаскину, глас 4

Песнопи́сца и честна́го Богоглаго́льника,/ Це́ркве наказа́теля и учи́теля,/ и враго́в сопротивобо́рца, Иоа́нна воспои́м:/ ору́жие бо взем, Крест Госпо́день,/ всю отрази́ ересе́й пре́лесть,/ и я́ко те́плый предста́тель к Бо́гу,// всем подае́т прегреше́ний проще́ние.

Молитва преподобному Иоанну Дамаскину

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Иоа́нне! Не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упасл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х, моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с Небе́сными си́лами, у Престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прокрутить вверх