Молитвы при болезни сердца

Молитвы Святым помогающим при болезни сердца

сщмч. Елевферию

сщмч. Игнатию Богоносцу

вмц. Ксении Пелопонесской

Псалмы

При болезни сердца

При болезни сердечно-сосудистой системы

При перебоях в сердце

сщмч. Елевферию

Тропарь свящ. Елевферию Иллирийскому, глас 4

И нра́вом прича́стник,/ и престо́лом наме́стник апо́столом быв,/ дея́ние обре́л еси́, Богодухнове́нне,/ в виде́ния восхо́д:/ сего́ ра́ди сло́во и́стины исправля́я,/ и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве,/ священному́чениче Елевфе́рие,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак свящ. Елевферию Иллирийскому, глас 2

Я́ко удобре́ние свяще́нников, преподо́бне,/ и предувеща́ние страстоте́рпцев вси восхваля́ем/ и про́сим тя, священному́чениче Елевфе́рие,/ любо́вию па́мять твою́ пра́зднующия/ бед многообра́зных свободи́,// моля́ непреста́нно о всех нас.

Величание свящ. Елевферию Иллирийскому

Велича́ем тя,/ священному́чениче Елевферий,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

сщмч. Игнатию Богоносцу

Тропарь свящ. Игнатию Богоносцу, глас 4

И нра́вом прича́стник,/ и престо́лом наме́стник апо́столом быв,/ дея́ние обре́л еси́, Богодухнове́нне,/ в виде́ния восхо́д,/ сего́ ра́ди сло́во и́стины исправля́я,/ и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве,/ священному́чениче Игна́тие,// моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь свящ. Игнатию Богоносцу, глас 4

Апо́стольских нра́вов подража́телю/ и престо́ла их сонасле́дниче,/ архиере́ев удобре́ние и му́чеников сла́во, Богодухнове́нне,/ на огнь, и меч, и зве́ри дерзну́л еси́, ве́ры ра́ди/ и, слово и́стины исправля́я,/ до кро́ве пострада́л еси́,/ священному́чениче Игна́тие,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак свящ. Игнатию Богоносцу, глас 3

Све́тлых по́двиг твои́х светоно́сный день/ предпропове́дует всем в верте́пе Рожде́наго:/ Сего́ бо жажда́я от любве́ наслади́тися,/ потща́лся еси́ от звере́й снеде́н бы́ти;// сего́ ра́ди и Богоно́сец наре́клся еси, Игна́тие всему́дре.

Ин кондак свящ. Игнатию Богоносцу, глас 4

От восто́ка днесь возсия́вый/ и тварь всю просвети́вый уче́ньми, // му́ченичеством украси́ся, Богоно́сный и Боже́ственный Игна́тие.

Молитва свящ. Игнатию Богоносцу

О, вели́кий святи́телю Богоно́сный Игна́тие! К тебе́ припа́даем и мо́лим тя, при́зри на ны гре́шныя, прибега́ющия к твоему́ заступле́нию! Умоли́ Го́спода, да прости́т нам вся согреше́ния на́ша: ты му́ченически ду́шу твою́ за ве́ру положи́л еси́, да́руй и нам му́жество во всем подража́ти тебе́. Ничто́ в жи́зни не возмогло́ отлучи́ти тя от любве́ ко Го́споду, ни ле́стныя обеща́ния, ни преще́ния, ни угро́зы, ниже́ са́мыя му́ки: ты с ра́достию предста́л пред зверьми́ на смерть лю́тую и, я́ко а́нгел, возлете́л еси́ во оби́тели Отца́ на́шего Небе́снаго; и моли́тва твоя́ мно́го мо́жет пред Го́сподем. Бу́ди же, святы́й уго́дниче, предста́телем у Го́спода: за ны, недосто́йнии рабы́ твоя́; помога́й и всем правосла́вным христиа́ном святы́ми твои́ми моли́твами ко всемогу́щему Бо́гу, да изба́вит ны от гла́да, тру́са, гра́да, бездо́ждия и смертоно́сных боле́зней, и да да́рует нам здр́авие и спасе́ние. Бу́ди же нам помо́щник ско́рый во вся́кой ско́рби, наипа́че в час кончи́ны на́шея яви́ся нам све́тлым защи́тником и хода́таем и умоли́ Го́спода сподо́битися всем нам, тебе́ ны́не те́пле моля́щимся, получи́ти по христиа́нской кончи́не Небе́сное Ца́рствие, иде́же вси святи́и вку́пе с тобо́ю ве́чно сла́вят Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва 2-я священномученику Игнатию Богоносцу

О, велики́й уго́дниче Христо́в, священному́чениче Игна́тие! При́зри ми́лостивым твои́м о́ком и простри́ ко Го́споду те́плыя твоя́ моли́твы, и испроси́ душа́м на́шим оставле́ние прегреше́ний. Се бо мы, раби́ Бо́жии (имена), се́рдцем сокруше́нным и ду́хом смире́нным тебе́, хода́тая ми́лостива ко Влады́це и моли́твенника за ны, гре́шныя, призыва́ем, тебе́ у́бо про́сим: не пре́зри нас недосто́йных, твоея́ по́мощи тре́бующих, и исхода́тайствуй нам вся ко спасе́нию поле́зная, я́ко да получи́вше благода́ть и ми́лость, просла́вим всех благи́х Исто́чника и Дарода́теля, Бо́га Еди́наго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание священномученику Игнатию Богоносцу

Велича́ем тя,/ священному́чениче Игнатий,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.\

вмц. Ксении Пелопонесской

Тропарь вмц. Ксении Пелопонесской, глас 4

Агница Твоя́, Иису́се, Ксения/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́ мой, люблю́,/ и Тебе́ и́щущи страда́льчествую/ и сраспина́юся и спогреба́юся креще́нию Твоему́,/ и стражду́ Тебе́ ра́ди, я́ко да ца́рствую в Тебе́/ и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю;/ но я́ко же́ртву непоро́чную приими́ мя, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́./ Тоя́ моли́твами, я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак вмц. Ксении Пелопонесской, глас 2

Храм твой всечестны́й,/ я́ко цельбу́ душе́вную обре́тше, вси ве́рнии/ велегла́сно вопие́м ти:/ де́во му́ченице Ксения, великоимени́тая,/ Христа́ Бога моли́ непреста́нно о всех нас.

Величание великомученице Ксении Пелопонесской

Велича́ем тя,/ страстоте́рпице Христо́ва (имярек),/ и чтим честно́е страда́ние твое́,/ е́же за Христа́/ претерпе́ла еси́.

Псалмы при болезни сердца

При перебоях в сердце

При болезни сердечно-сосудистой системы

При болезни сердца:

Псалом 101

1 Моли́тва ни́щаго, егда́ уны́ет, и пред Го́сподем пролие́т моле́ние свое́.

2 Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, и вопль мой к Тебе́ да прии́дет. 3 Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́: во́ньже а́ще день скорблю́, приклони́ ко мне у́хо Твое́: во́ньже а́ще день призову́ Тя, ско́ро услы́ши мя. 4 Я́ко исчезо́ша я́ко дым дни́е мои́, и ко́сти моя́ я́ко суши́ло сосхо́шася. 5 Уя́звен бых я́ко трава́, и и́зсше се́рдце мое́, я́ко забы́х сне́сти хлеб мой. 6 От гла́са воздыха́ния моего́ прильпе́ кость моя́ пло́ти мое́й. 7 Уподо́бихся нея́сыти пусты́нней, бых я́ко нощны́й вран на ны́рищи. 8 Бдех и бых я́ко пти́ца осо́бящаяся на зде. 9 Весь день поноша́ху ми врази́ мои́, и хва́лящии мя мно́ю кленя́хуся. 10 Зане́ пе́пел я́ко хлеб ядя́х, и питие́ мое́ с пла́чем растворя́х. 11 От лица́ гне́ва Твоего́ и я́рости Твоея́: я́ко возне́с низве́ргл мя еси́. 12 Дни́е мои́ я́ко сень уклони́шася, и аз я́ко се́но изсхо́х. 13 Ты же, Го́споди, во век пребыва́еши, и па́мять Твоя́ в род и род. 14 Ты воскре́с уще́дриши Сио́на, я́ко вре́мя уще́дрити eго́, я́ко прии́де вре́мя. 15 Я́ко благоволи́ша раби́ Твои́ ка́мение eго́, и персть eго́ уще́дрят. 16 И убоя́тся язы́цы и́мене Госпо́дня, и вси ца́рие зе́мстии сла́вы Твоея́. 17 Я́ко сози́ждет Госпо́дь Сио́на, и яви́тся во сла́ве Свое́й. 18 Призре́ на моли́тву смире́нных, и не уничижи́ моле́ния их. 19 Да напи́шется сие́ в род ин, и лю́дие зи́ждемии восхва́лят Го́спода. 20 Я́ко прини́че с высоты́ святы́я Своея́, Госпо́дь с небесе́ на зе́млю призре́, 21 услы́шати воздыха́ние окова́нных, разреши́ти сы́ны умерщвле́нных, 22 возвести́ти в Сио́не и́мя Госпо́дне, и хвалу́ Его́ во Иерусали́ме. 23 Внегда́ собра́тися лю́дем вку́пе, и царе́м, е́же рабо́тати Го́сподеви. 24 Отвеща́ eму́ на пути́ кре́пости eго́: умале́ние дней мои́х возвести́ ми. 25 Не возведи́ мене́ в преполове́ние дней мои́х: в ро́де родо́в ле́та Твоя́. 26 В нача́лех Ты, Го́споди, зе́млю основа́л еси́, и дела́ руку́ Твое́ю суть небеса́. 27 Та поги́бнут, Ты же пребыва́еши: и вся, я́ко ри́за обетша́ют, и я́ко оде́жду свие́ши я́ и изменя́тся. 28 Ты же то́йжде еси́, и ле́та Твоя́ не оскуде́ют. 29 Сы́нове раб Твои́х вселя́тся, и се́мя их во век испра́вится.

При болезни сердечно-сосудистой системы:

Псалом 13

В коне́ц, псало́м Дави́ду.

1 Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть Бог. Растле́ша и омерзи́шася в начина́ниих, несть творя́й благосты́ню. 2 Госпо́дь с небесе́ прини́че на сы́ны челове́чeския, ви́дети, а́ще eсть разумева́яй или́ взыска́яй Бо́га. 3 Вси уклони́шася, вку́пе неключи́ми бы́ша: несть творя́й благосты́ню, несть до eди́наго. 4 Ни ли́ уразуме́ют вси де́лающии беззако́ние, снеда́ющии лю́ди моя́ в снедь хле́ба? Го́спода не призва́ша. 5 Та́мо убоя́шася стра́ха, иде́же не бе страх, я́ко Госпо́дь в ро́де пра́ведных. 6 Сове́т ни́щаго посрами́сте, Госпо́дь же упова́ние eго́ eсть. 7 Кто даст от Сио́на спасе́ние Изра́илево? 8 Внегда́ возврати́т Госпо́дь плене́ние люде́й Свои́х, возра́дуется Иа́ков, и возвесели́тся Изра́иль.

Слава:

Псалом 94

Хвала́ пе́сни Дави́ду, не надпи́сан у евре́й.

1 Прииди́те, возра́дуемся Го́сподеви, воскли́кнем Бо́гу Спаси́телю на́шему: 2 предвари́м лице́ Его́ во испове́дании, и во псалме́х воскли́кнем Ему́. 3 Я́ко Бог ве́лий Госпо́дь, и Царь ве́лий по всей земли́, 4 я́ко в руце́ Его́ вси концы́ земли́, и высоты́ гор Того́ суть. 5 Я́ко Того́ есть мо́ре, и Той сотвори́ е́, и су́шу ру́це Его́ созда́сте. 6 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Ему́, и воспла́чемся пред Го́сподем сотво́ршим нас: 7 я́ко Той есть Бог наш, и мы лю́дие па́жити Его́, и о́вцы руки́ Его́. Днесь а́ще глас Его́ услы́шите, 8 не ожесточи́те серде́ц ва́ших, я́ко в прогне́вании, по дни искуше́ния в пусты́ни, 9 во́ньже искуси́ша Мя отцы́ ва́ши, искуси́ша Мя, и ви́деша дела́ Моя́. 10 Четы́редесять лет негодова́х ро́да того́, и рех, при́сно заблужда́ют се́рдцем, ти́и же не позна́ша путе́й Мои́х, 11 я́ко кля́хся во гне́ве Мое́м, а́ще вни́дут в поко́й Мой.

Псалом 101

1 Моли́тва ни́щаго, егда́ уны́ет, и пред Го́сподем пролие́т моле́ние свое́.

2 Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, и вопль мой к Тебе́ да прии́дет. 3 Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́: во́ньже а́ще день скорблю́, приклони́ ко мне у́хо Твое́: во́ньже а́ще день призову́ Тя, ско́ро услы́ши мя. 4 Я́ко исчезо́ша я́ко дым дни́е мои́, и ко́сти моя́ я́ко суши́ло сосхо́шася. 5 Уя́звен бых я́ко трава́, и и́зсше се́рдце мое́, я́ко забы́х сне́сти хлеб мой. 6 От гла́са воздыха́ния моего́ прильпе́ кость моя́ пло́ти мое́й. 7 Уподо́бихся нея́сыти пусты́нней, бых я́ко нощны́й вран на ны́рищи. 8 Бдех и бых я́ко пти́ца осо́бящаяся на зде. 9 Весь день поноша́ху ми врази́ мои́, и хва́лящии мя мно́ю кленя́хуся. 10 Зане́ пе́пел я́ко хлеб ядя́х, и питие́ мое́ с пла́чем растворя́х. 11 От лица́ гне́ва Твоего́ и я́рости Твоея́: я́ко возне́с низве́ргл мя еси́. 12 Дни́е мои́ я́ко сень уклони́шася, и аз я́ко се́но изсхо́х. 13 Ты же, Го́споди, во век пребыва́еши, и па́мять Твоя́ в род и род. 14 Ты воскре́с уще́дриши Сио́на, я́ко вре́мя уще́дрити eго́, я́ко прии́де вре́мя. 15 Я́ко благоволи́ша раби́ Твои́ ка́мение eго́, и персть eго́ уще́дрят. 16 И убоя́тся язы́цы и́мене Госпо́дня, и вси ца́рие зе́мстии сла́вы Твоея́. 17 Я́ко сози́ждет Госпо́дь Сио́на, и яви́тся во сла́ве Свое́й. 18 Призре́ на моли́тву смире́нных, и не уничижи́ моле́ния их. 19 Да напи́шется сие́ в род ин, и лю́дие зи́ждемии восхва́лят Го́спода. 20 Я́ко прини́че с высоты́ святы́я Своея́, Госпо́дь с небесе́ на зе́млю призре́, 21 услы́шати воздыха́ние окова́нных, разреши́ти сы́ны умерщвле́нных, 22 возвести́ти в Сио́не и́мя Госпо́дне, и хвалу́ Его́ во Иерусали́ме. 23 Внегда́ собра́тися лю́дем вку́пе, и царе́м, е́же рабо́тати Го́сподеви. 24 Отвеща́ eму́ на пути́ кре́пости eго́: умале́ние дней мои́х возвести́ ми. 25 Не возведи́ мене́ в преполове́ние дней мои́х: в ро́де родо́в ле́та Твоя́. 26 В нача́лех Ты, Го́споди, зе́млю основа́л еси́, и дела́ руку́ Твое́ю суть небеса́. 27 Та поги́бнут, Ты же пребыва́еши: и вся, я́ко ри́за обетша́ют, и я́ко оде́жду свие́ши я́ и изменя́тся. 28 Ты же то́йжде еси́, и ле́та Твоя́ не оскуде́ют. 29 Сы́нове раб Твои́х вселя́тся, и се́мя их во век испра́вится.

При перебоях в сердце:

Псалом 37

1 Псало́м Дави́ду, в воспомина́ние о суббо́те.

2 Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. 3 Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. 4 Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. 5 Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. 6 Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. 7 Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. 8 Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. 9 Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. 10 Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. 11 Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. 12 Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, 13 и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. 14 Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. 15 И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. 16 Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. 17 Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. 18 Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. 19 Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. 20 Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. 21 Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. 22 Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. 23 Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 101

1 Моли́тва ни́щаго, егда́ уны́ет, и пред Го́сподем пролие́т моле́ние свое́.

2 Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, и вопль мой к Тебе́ да прии́дет. 3 Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́: во́ньже а́ще день скорблю́, приклони́ ко мне у́хо Твое́: во́ньже а́ще день призову́ Тя, ско́ро услы́ши мя. 4 Я́ко исчезо́ша я́ко дым дни́е мои́, и ко́сти моя́ я́ко суши́ло сосхо́шася. 5 Уя́звен бых я́ко трава́, и и́зсше се́рдце мое́, я́ко забы́х сне́сти хлеб мой. 6 От гла́са воздыха́ния моего́ прильпе́ кость моя́ пло́ти мое́й. 7 Уподо́бихся нея́сыти пусты́нней, бых я́ко нощны́й вран на ны́рищи. 8 Бдех и бых я́ко пти́ца осо́бящаяся на зде. 9 Весь день поноша́ху ми врази́ мои́, и хва́лящии мя мно́ю кленя́хуся. 10 Зане́ пе́пел я́ко хлеб ядя́х, и питие́ мое́ с пла́чем растворя́х. 11 От лица́ гне́ва Твоего́ и я́рости Твоея́: я́ко возне́с низве́ргл мя еси́. 12 Дни́е мои́ я́ко сень уклони́шася, и аз я́ко се́но изсхо́х. 13 Ты же, Го́споди, во век пребыва́еши, и па́мять Твоя́ в род и род. 14 Ты воскре́с уще́дриши Сио́на, я́ко вре́мя уще́дрити eго́, я́ко прии́де вре́мя. 15 Я́ко благоволи́ша раби́ Твои́ ка́мение eго́, и персть eго́ уще́дрят. 16 И убоя́тся язы́цы и́мене Госпо́дня, и вси ца́рие зе́мстии сла́вы Твоея́. 17 Я́ко сози́ждет Госпо́дь Сио́на, и яви́тся во сла́ве Свое́й. 18 Призре́ на моли́тву смире́нных, и не уничижи́ моле́ния их. 19 Да напи́шется сие́ в род ин, и лю́дие зи́ждемии восхва́лят Го́спода. 20 Я́ко прини́че с высоты́ святы́я Своея́, Госпо́дь с небесе́ на зе́млю призре́, 21 услы́шати воздыха́ние окова́нных, разреши́ти сы́ны умерщвле́нных, 22 возвести́ти в Сио́не и́мя Госпо́дне, и хвалу́ Его́ во Иерусали́ме. 23 Внегда́ собра́тися лю́дем вку́пе, и царе́м, е́же рабо́тати Го́сподеви. 24 Отвеща́ eму́ на пути́ кре́пости eго́: умале́ние дней мои́х возвести́ ми. 25 Не возведи́ мене́ в преполове́ние дней мои́х: в ро́де родо́в ле́та Твоя́. 26 В нача́лех Ты, Го́споди, зе́млю основа́л еси́, и дела́ руку́ Твое́ю суть небеса́. 27 Та поги́бнут, Ты же пребыва́еши: и вся, я́ко ри́за обетша́ют, и я́ко оде́жду свие́ши я́ и изменя́тся. 28 Ты же то́йжде еси́, и ле́та Твоя́ не оскуде́ют. 29 Сы́нове раб Твои́х вселя́тся, и се́мя их во век испра́вится.

Псалом 144

Хвала́ Дави́ду.

1 Вознесу́ Тя, Бо́же мой, Царю́ мой, и благословлю́ и́мя Твое́ в век и в век ве́ка. 2 На всяк день благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ в век и в век ве́ка. 3 Ве́лий Госпо́дь и хва́лен зело́, и вели́чию Его́ несть конца́. 4 Род и род восхва́лят дела́ Твоя́ и си́лу Твою́ возвестя́т. 5 Великоле́пие сла́вы святы́ни Твоея́ возглаго́лют и чудеса́ Твоя́ пове́дят. 6 И си́лу стра́шных Твои́х реку́т и вели́чие Твое́ пове́дят. 7 Па́мять мно́жества бла́гости Твоея́ отры́гнут и пра́вдою Твое́ю возра́дуются. 8 Щедр и ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. 9 Благ Госпо́дь вся́ческим, и щедро́ты Его́ на всех де́лех Его́. 10 Да испове́дятся Тебе́, Го́споди, вся дела́ Твоя́, и преподо́бнии Твои́ да благословя́т Тя. 11 Сла́ву Ца́рствия Твоего́ реку́т, и сил́у Твою́ возглаго́лют, 12 сказа́ти сыново́м челове́ческим си́лу Твою́, и сла́ву великоле́пия Ца́рствия Твоего́. 13 Ца́рство Твое́, Ца́рство всех веко́в, и влады́чество Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де. Ве́рен Госпо́дь во всех словесе́х Свои́х и преподо́бен во всех де́лех Свои́х. 14 Утвержда́ет Госпо́дь вся низпа́дающыя и возставля́ет вся низве́рженныя. 15 О́чи всех на Тя упова́ют, и Ты дае́ши им пи́щу во благовре́мении. 16 Отверза́еши Ты ру́ку Твою́ и исполня́еши вся́кое живо́тно благоволе́ния. 17 Пра́веден Госпо́дь во всех путе́х Свои́х и преподо́бен во всех де́лех Свои́х. 18 Близ Госпо́дь всем призыва́ющым Его́, всем призыва́ющым Его́ во и́стине. 19 Во́лю боя́щихся Его́ сотвори́т и моли́тву их услы́шит и спасе́т я́. 20 Храни́т Госпо́дь вся лю́бящыя Его́ и вся гре́шники потреби́т. 21 Хвалу́ Госпо́дню возглаго́лют уста́ моя́, и да благослови́т вся́ка плоть и́мя свято́е Его́ в век и в век ве́ка.

Слава:

Прокрутить вверх