Как читать прошения свт. Арсения

Чтение Псалтири по святому Арсению

Псалом 50

1 В коне́ц, псало́м Дави́ду, – 2 внегда́ вни́ти к нему́ Нафа́ну проро́ку, егда́ вни́де к Вирсави́и жене́ Ури́еве.
3 Поми́луй мя́, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. 4 Наипа́че омы́й мя́ от беззако́ния моего́ и от греха́ моего́ очи́сти мя́: 5 я́ко беззако́ние мое́ а́з зна́ю, и гре́х мо́й предо мно́ю е́сть вы́ну. 6 Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х: я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти́. 7 Се́ бо, в беззако́ниих зача́т е́смь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. 8 Се́ бо, и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми́ еси́. 9 Окропи́ши мя́ иссо́помъ, и очи́щуся: омы́еши мя́, и па́че сне́га убелю́ся. 10 Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие: возра́дуются ко́сти смире́нныя. 11 Отврати́ лице́ Твое́ от гре́х мои́х и вся́ беззако́ния моя́ очи́сти. 12 Се́рдце чи́сто сози́жди во мне́, Бо́же, и ду́х пра́в обнови́ во утро́бе мое́й. 13 Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. 14 Возда́ждь ми́ ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. 15 Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. 16 Изба́ви мя́ от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́: возра́дуется язы́к мо́й пра́вде Твое́й. 17 Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. 18 Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, да́л бы́х у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. 19 Же́ртва Бо́гу ду́х сокруше́нъ: се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бо́г не уничижи́т. 20 Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския: 21 тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Тво́й тельцы́.

Богородичен

Под Твою́ ми́лость прибега́ем, Богоро́дице Де́во: моле́ний на́ших не пре́зри в ско́рбех, но от бед изба́ви нас, еди́на Чи́стая и Благослове́нная.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас! Ами́нь.

Тропарь преподобному Арсению Каппадокийскому, глас 3

Житие́ богоуго́дное до́бре сконча́в / сосу́д че́стен Уте́шителя яви́лся еси́, Богоно́сне Арсе́ние, / чуде́с благода́ть прии́м, всем подае́ши ско́рое вспоможе́ние, / о́тче преподо́бне, / Христу́ Бо́гу моли́ся // дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Потом читай указание, о чём хочешь молиться, и соответствующий псалом.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Великое славословие

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́.
Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же Отче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, Агнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Яко Ты еси́ един Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.
На всяк день благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки и в век ве́ка. Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам.
Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.
Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м (трижды).
Го́споди, Прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́.
Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой; яко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас (трижды).
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Досто́йно есть я́ко во­и́с­ти­ну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́­терь Бо́­га на́­ше­го. Чест­не́й­шую Хе­ру­ви́м и сла́в­ней­шую без срав­не́­ния Се­ра­фи́м, без истле́ния Бо́­га Сло́ва ро́ждшую, су́­щую Богоро́дицу Тя ве­ли­ча́­ем.

Сделай и поклонов сколько можешь.

Прокрутить вверх