Преподобному Давиду Гареджийскому

Святому Давиду Гареджийскому молятся о деторождении.

Тропарь преподобному Давиду Гареджийскому, глас 8

Слез твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́, и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́, и был еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́, Дави́де о́тче наш, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь преподобному Давиду Гареджийскому, глас 4

По́двигов по́том срастворе́ннаго пото́ками сле́з, ны́не в моле́нии предстои́ши Го́сподеви на́шему, я́ко слеза́ми се́ял и ра́достию пожина́еши плоды́, в пусты́не возрожденные. О, Дави́де, сия́ние ми́ра и предста́телю ду́ш на́ших.

Кондак преподобному Давиду Гареджийскому, глас 8

От сири́йских исто́чников возше́л еси́, звездо́ пресве́тлая, и пусты́ню Гареджийскую сия́нием Ду́ха озари́л еси́; я́ко прише́ствием свои́м и́ноческий рай соде́лал еси́, произрасти́в в пусты́не слове́сный вертогра́д. Сего́ ра́ди не оставля́й храни́ти его́, Дави́де возлю́бленный.

Ин кондак преподобному Давиду Гареджийскому, глас 4

От Междуре́чия взоше́л еси́, звездо́ всесве́тлая, и преше́л в пусты́ню Гареджи, и отону́ду явле́нием твои́м, я́ко ра́й, от насажде́ний святы́х прозяба́ют насажде́ния слове́сныя, о ни́хже не преста́й моли́теся, Дави́де блаже́нне.

Молитва преподобному Давиду Гареджийскому

О, всесве́тле, богохва́льне а́вва Дави́де, свя́тче Бо́жий! Ты си́лою блага́го Законоположи́теля яви́лся еси́ нам, ко́знями лука́ваго свя́занным и обурева́емым, я́ко наста́вник в покая́нии и помо́щник в моли́тве. Того́ ра́ди дано́ тебе́ мно́го даро́в благода́ти и чудотворе́ния, разреше́ния грехо́в на́ших и прегреше́ний оставле́ние, боле́зней исцеле́ние и диа́вольских наве́тов отгна́ние. Те́мже твое́ю оте́ческою ми́лостию в богоца́рственном разуме́нии, многотру́дными моли́твами и моле́ньми твои́ми, наипа́че же непреста́нным твои́м заступле́нием о нас, да возста́вит Госпо́дь Бог ны, во грех впа́дшия, си́лою Свое́ю непобеди́мою на вся́каго ви́димаго и неви́димаго врага́, да́бы благодаря́ще соверша́я святу́ю па́мять твою́, жела́нием возжела́ли мы покланя́тися Преве́чному Бо́гу в Тро́ице Еди́ному, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание преподобному Давиду Гареджийскому

Ублажа́ем тя, преподо́бне о́тче Дави́де, и чтим святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́хов и собесе́дниче а́нгелов.

Прокрутить вверх