Канон Ангелу Хранителю

Перевод

Тропарь, глас 6

Ангеле Божий, храни́телю мой святы́й, живо́т мой соблюди́ во стра́се Христа́ Бо́га, ум мой утверди́ во и́стиннем пути́, и к любви́ го́рней уязви́ ду́шу мою́, да тобо́ю направля́емь, получу́ от Христа́ Бо́га ве́лию ми́лость.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Богородичен

Свя́тая Влады́чице, Христ́а Бо́га на́шего Ма́ти, я́ко всех Творца́ недоуме́нно ро́ждшая, моли́ бла́гость Его́ всегда́, со храни́телем мои́м а́нгелом, спасти́ ду́шу мою́, страстьми́ одержи́мую, и оставле́ние грехо́в дарова́ти ми.


Канон, глас 8


Песнь 1

Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви, прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре, я́ко еди́н сла́вно просла́вися.

Иисусу: Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мой, поми́луй мя.

Песнь воспе́ти и восхвали́ти, Спа́се, Твоего́ раба́ досто́йно сподо́би, безпло́тному а́нгелу, наста́внику и храни́телю моему́.

Припев: Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Еди́н аз в неразу́мии и в ле́ности ны́не лежу́, наста́вниче мой и храни́телю, не оста́ви мене́ погиба́юща.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ум мой твое́ю моли́твою напра́ви, твори́ти ми Бо́жия повеле́ния, да получу́ от Бо́га отда́ние грехо́в, и ненави́дети ми злых наста́ви мя, молю́ся ти.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́ся, Деви́це, о мне, рабе́ Твое́м, ко Благода́телю, со храни́телем мои́м а́нгелом, и наста́ви мя твори́ти за́поведи Сы́на Твоего́ и Творца́ моего́.


Песнь 3

Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди, Ты еси́ свет омраче́нных, и пое́т Тя дух мой.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Все помышле́ние мое́ и ду́шу мою́ к тебе́ возложи́х, храни́телю мой; ты от вся́кия мя напа́сти вра́жия изба́ви.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Враг попира́ет мя, и озлобл́яет, и поуча́ет всегда́ твори́ти своя́ хоте́ния; но ты, наста́вниче мой, не оста́ви мене́ погиба́юща.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Пе́ти песнь со благодаре́нием и усе́рдием Творцу́ и Бо́гу даждь ми, и тебе́, благо́му а́нгелу храни́телю моему́: изба́вителю мой, изми́ мя от враг озлобля́ющих мя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Исцели́, Пречи́стая, моя́ многонеду́жныя стру́пы, я́же в души́, прожени́ враги́, и́же при́сно бо́рются со мно́ю.


Седален, глас 2

От любве́ душе́вныя вопию́ ти, храни́телю моея́ души́, всесвяты́й мой а́нгеле: покры́й мя и соблюди́ от лука́ваго ловле́ния всегда́, и к жи́зни наста́ви небе́сней, вразумля́я и просвеща́я и укрепля́я мя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Богородичен

Богоро́дице безневе́стная Пречи́стая, Яже без се́мене ро́ждши всех Влады́ку, Того́ со а́нгелом храни́телем мои́м моли́, изба́вити ми ся вся́каго недоуме́ния, и да́ти умиле́ние и свет души́ мое́й и согреше́нием очище́ние, Яже еди́на вско́ре заступа́ющи.


Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́, и просла́вих Твое́ Божество́.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Моли́ Человеколю́бца Бо́га ты, храни́телю мой, и не оста́ви мене́, но при́сно в ми́ре житие́ мое́ соблюди́ и пода́ждь ми спасе́ние необори́мое.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Яко засту́пника и храни́теля животу́ моему́ прие́м тя от Бо́га, а́нгеле, молю́ тя, святы́й, от вся́ких мя бед свободи́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Мою́ скве́рность твое́ю святы́нею очи́сти, храни́телю мой, и от ча́сти шу́ия да отлуче́н бу́ду моли́твами твои́ми и прича́стник сла́вы явлю́ся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Недоуме́ние предлежи́т ми от обыше́дших мя зол, Пречи́стая, но изба́ви мя от них ско́ро: к Тебе́ бо еди́ней прибего́х.


Песнь 5

Ирмо́с: Утренююще вопие́м Ти: Го́споди, спаси́ ны; Ты бо еси́ Бог наш, ра́зве Тебе́ ино́го не ве́мы.

Святый а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Яко име́я дерзнове́ние к Бо́гу, храни́телю мой святы́й, Сего́ умоли́ от оскорбля́ющих мя зол изба́вити.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Све́те све́тлый, све́тло просвети́ ду́шу мою́, наста́вниче мой и храни́телю, от Бо́га да́нный ми а́нгеле.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Спя́ща мя зле тягото́ю грехо́вною, я́ко бдя́ща сохрани́, а́нгеле Бо́жий, и возста́ви мя на славосло́вие моле́нием твои́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мари́е, Госпоже́ Богоро́дице Безневе́стная, наде́ждо ве́рных, вра́жия возноше́ния низложи́, пою́щия же Тя возвесели́.


Песнь 6

Ирмо́с: Ри́зу ми пода́ждь све́тлу, одея́йся све́том я́ко ри́зою, многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Вся́ких мя напа́стей свободи́, и от печа́лей спаси́, молю́ся ти, святы́й а́нгеле, да́нный ми от Бо́га, храни́телю мой до́брый.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Освети́ ум мой, бла́же, и просвети́ мя, молю́ся ти, святы́й а́нгеле, и мы́слити ми поле́зная всегда́ наста́ви мя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Уста́ви се́рдце мое́ от настоя́щаго мяте́жа, и бде́ти укрепи́ мя во благи́х, храни́телю мой, и наста́ви мя чу́дно к тишине́ живо́тней.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Слово Божие в Тя вселися, Богородице, и человеком Тя показа небесную лествицу; Тобою бо к нам Вышний сошел есть.


Кондак, глас 4

Яви́ся мне милосе́рд, святы́й а́нгеле Госпо́день, храни́телю мой, и не отлуча́йся от мене́, скве́рнаго, но просвети́ мя све́том неприкоснове́нным и сотвори́ мя досто́йна Ца́рствия Небе́снаго.


Икос

Уничиже́нную ду́шу мою́ мно́гими собла́зны, ты, святы́й предста́телю, неизрече́нныя сла́вы небе́сныя сподо́би, и певе́ц с ли́ки безпло́тных сил Бо́жиих, поми́луй мя и сохрани́, и по́мыслы до́брыми ду́шу мою́ просвети́, да твое́ю сла́вою, а́нгеле мой, обогащу́ся, и низложи́ зломы́слящия мне враги́, и сотвори́ мя досто́йна Ца́рствия Небе́снаго.


Песнь 7

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Ми́лостив бу́ди ми, и умоли́ Бо́га, Госпо́день а́нгеле, име́ю бо тя засту́пника во всем животе́ мое́м, наста́вника же и храни́теля, от Бо́га дарова́ннаго ми во ве́ки.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Не оста́ви в путь ше́ствующия души́ моея́ окая́нныя уби́ти разбо́йником, святы́й а́нгеле, я́же ти от Бо́га предана́ бысть непоро́чне; но наста́ви ю́ на путь покая́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Всю посра́млену ду́шу мою́ привожду́ от лука́вых ми по́мысл и дел: но предвари́, наста́вниче мой, и исцеле́ние ми пода́ждь благи́х по́мысл, уклоня́ти ми ся всегда́ на пра́выя стези́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прему́дрости испо́лни всех и кре́пости Боже́ственныя, Ипоста́сная Прему́дросте Вы́шняго, Богоро́дицы ра́ди, ве́рою вопию́щих: отец на́ших Бо́же, благослове́н еси́.


Песнь 8

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и а́нгельстии, хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

От Бо́га по́сланный, утверди́ живо́т мой, раба́ твоего́, преблаги́й а́нгеле, и не оста́ви мене́ во ве́ки.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Ангела тя су́ща бла́га, души́ моея́ наста́вника и храни́теля, преблаже́нне, воспева́ю во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Бу́ди ми покро́в и забра́ло в день испыта́ния всех челове́к, во́ньже огне́м искуша́ются дела́ блага́я же и зла́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бу́ди ми помо́щница и тишина́, Богоро́дице Присноде́во, рабу́ Твоему́, и не оста́ви мене́ лише́на бы́ти Твоего́ влады́чества.


Песнь 9

Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу Тя испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Иисусу: Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мой, поми́луй мя.

Поми́луй мя, еди́не Спа́се мой, я́ко ми́лостив еси́ и милосе́рд, и пра́ведных лико́в сотвори́ мя прича́стника.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Мы́слити ми при́сно и твори́ти, Госпо́день а́нгеле, блага́я и поле́зная да́руй, я́ко си́льна яви́ в не́мощи и непоро́чна.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Яко име́я дерзнове́ние к Царю́ Небе́сному, Того́ моли́, с про́чими безпло́тными, поми́ловати мя окая́ннаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мно́го дерзнове́ние иму́щи, Де́во, к Вопло́щшемуся из Тебе́, преложи́ мя от уз и разреше́ние ми пода́ждь и спасе́ние, моли́твами Твои́ми.


Молитва к ангелу хранителю

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Ангеле Христо́в святы́й, к тебе́ припа́дая молю́ся, храни́телю мой святы́й, прида́нный мне на соблюде́ние души́ и те́лу моему́ гре́шному от свята́го креще́ния, аз же свое́ю ле́ностию и свои́м злым обы́чаем прогне́вах твою́ пречи́стую све́тлость и отгна́х тя от себе́ все́ми сту́дными де́лы: лжа́ми, клевета́ми, за́вистию, осужде́нием, презо́рством, непоко́рством, братоненавиде́нием, и злопомне́нием, сребролю́бием, прелюбодея́нием, я́ростию, ску́постию, объяде́нием без сы́тости и опи́вством, многоглаго́ланием, злы́ми по́мыслы и лука́выми, го́рдым обы́чаем и блу́дным возбеше́нием, имы́й самохоте́ние на вся́кое плотско́е вожделе́ние. О, зло́е мое́ произволе́ние, его́же и ско́ти безслове́снии не творя́т! Да ка́ко возмо́жеши воззре́ти на мя, или́ приступи́ти ко мне, а́ки псу смердя́щему? Кото́рыма очи́ма, а́нгеле Христо́в, воззри́ши на мя, опле́тшася зле во гну́сных де́лех? Да ка́ко уже́ возмогу́ отпуще́ния проси́ти го́рьким и злым мои́м и лука́вым дея́нием, в ня́же впада́ю по вся дни и но́щи и на всяк час? Но молю́ся ти припа́дая, храни́телю мой святы́й, умилосе́рдися на мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́ твоего́ (имя), бу́ди ми помо́щник и засту́пник на зла́го моего́ сопроти́вника, святы́ми твои́ми моли́твами, и Ца́рствия Бо́жия прича́стника мя сотвори́ со все́ми святы́ми, всегда́, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Последование ко Святому Причащению

Канон Ангелу Хранителю – перевод

Тропарь, глас 6

Ангел Божий, хранитель мой святой, жизнь мою сохрани в благоговении перед Христом Богом, ум мой утверди на истинном пути и воспламени душу мою любовью к небесному, да, тобою направляемый, получу от Христа Бога великую милость.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда и вовеки. Аминь.

Богородичен

Святая Владычица, Мать Христа Бога наше-го, как родившая непостижимо Творца всего, со хранителем моим Ангелом всегда моли благость Его спасти душу мою, страстями порабощенную, и освобождение от грехов даровать мне.

Канон, глас 8

Песнь 1

Ирмос: Воспеваем Господа, Который провел Свой народ сквозь Красное море, ибо один Он торжественно прославился.

Припев: Господь Иисус Христос, Бог мой, помилуй меня.

Сподобь, Спаситель, меня, Твоего раба, достойно воспеть песнь и восхвалить бесплотного Ангела, наставника и хранителя моего.

Припев: Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога обо мне.

Один я в неразумии и лености ныне лежу, не оставь меня погибающего, наставник мой и хранитель. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Твоей молитвой направь мой ум к исполнению Божьих повелений, чтобы получить мне от Бога прощение грехов, и наставь меня, молю тебя, ненавидеть зло.

И ныне и всегда и вовеки. Аминь.

Молись, Дева, с хранителем моим Ангелом о мне, рабе Твоем, к Подателю благ и наставь меня исполнять заповеди Твоего Сына, моего Творца.

Песнь 3

Ты – поддержка обращающихся к Тебе за помощью, Господь, Ты – свет омраченным, и воспевает Тебя дух мой.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога обо мне.

Я вверил тебе, хранитель мой, все помышления мои и душу мою; избавь меня от всякого вражьего нападения.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога обо мне.

Враг попирает меня, и причиняет мне зло, и учит всегда исполнять свои желания; ты же, наставник мой, не оставь меня, погибающего.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Помоги мне с благодарностью и усердием петь песнь Творцу и Богу и тебе, желающему мне блага Ангелу, хранителю моему: избавь меня от врагов, причиняющих мне зло, избавитель мой.

И ныне и всегда и вовеки. Аминь.

Исцели, Пречистая, болезненные язвы в душе моей, прогони врагов, которые всегда борются со мной.

Седален, глас 2

Хранитель моей души, святейший мой Ангел, от любви души моей взываю к тебе: укрой меня и сохраняй всегда от уловления лукавым и, вразумляя, просветляя и укрепляя меня, приведи к небесной жизни.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда и вовеки. Аминь.

Богородица, не знавшая брака, Пречистая, без семени родившая Владыку всего мира, моли Его вместе с Ангелом хранителем моим, чтобы Он избавил меня от всякого затруднительного положения и дал сокрушение и свет душе моей и очищение от согрешений, ибо Ты одна нам скорая Заступница.

Песнь 4

Услышал я, Господь, тайну замысла Твоего, уразумел дела Твои и прославил Твое Божество.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога обо мне.

Хранитель мой, моли человеколюбивого Бога и не оставь меня, но всегда сохраняй мирной жизнь мою и даруй мне спасение непобедимое.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога обо мне.

Приняв тебя, Ангел, от Бога как заступника и хранителя жизни моей, молю тебя, святой, избавь меня от всяких бед.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Хранитель мой, очисть мою нечистоту твоей святостью и по молитвам твоим да не буду поставлен (Господом в день судный) по левую сторону, но явлюсь причастником славы.

И ныне и всегда и вовеки. Аминь.

Я в смятении от обступивших меня бед, поспеши, Пречистая, избавь меня от них, ибо к одной Тебе я обращаюсь (за помощью).

Песнь 5

Ранним утром взываем к Тебе: «Господь, спаси нас, ибо Ты – Бог наш, и другого бога, кроме Тебя, мы не знаем!»

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога обо мне.

Как близкий Богу, умоли Его, хранитель мой святой, избавить меня от бед, приносящих мне

скорбь.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога обо мне.

Наставник мой и хранитель, от Бога данный мне Ангел, сияющий свет, светло озари мою душу. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Тяжко спящего меня в греховной тяготе сделай бодрым и внимательным, Ангел Божий, и молитвой твоей помоги встать и славить Бога.

И ныне и всегда и вовеки. Аминь.

Мария, Госпожа Богородица, не знавшая брака, надежда верных христиан, низложи превознесшегося врага, воспевающим же Тебя даруй веселье.

Песнь 6

Даруй душе моей светлую одежду, многомилостивый Христос Бог наш, одевающийся светом, как одеждой.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога обо мне.

Освободи меня от искушений и избавь от печалей, молюсь тебе, святой Ангел, данный мне Богом, хранитель мой добрый.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога обо мне.

Благой, озари ум мой и просвети меня, молю тебя, святой Ангел, и всегда учи меня помышлять полезное мне.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Успокой нынешнее смятение в сердце моем и укрепи меня в неуклонном следовании добру, хранитель мой, и чудесным образом приведи меня к тишине жизни.

И ныне и всегда и вовеки. Аминь.

В Тебя, Богородица, вселилось Слово Божье и людям явило Тебя небесной лестницей, ибо Тобою к нам сошел Всевышний.

Кондак, глас 4

Покажи мне твое милосердие, святой Ангел Господень, хранитель мой, и не оставляй меня, скверного, но просвети меня светом неприступным и сделай меня достойным Царства Небесного.

Икос

Святой покровитель мой, сподобь душу мою, униженную многими соблазнами, несказанной небесной славы, славы поющих вместе с хорами Божьих бесплотных Сил. Помилуй меня, и сохрани, и просвети душу мою добрыми мыслями, и обогати меня, Ангел мой, твоей славой, и низложи врагов, замышляющих против меня зло, и сделай меня достойным Царства Небесного.

Песнь 7

Пришедшие из Иудеи юноши некогда в Вавилоне верой в Троицу попрали пламень в печи, воспевая: «Бог отцов, Ты благословен!»

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога обо мне.

Будь милостив ко мне и умоли Бога, Ангел Господа, ибо ты мне заступник во всей жизни моей, наставник и хранитель, дарованный мне Богом навеки.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога обо мне.

Не дай разбойникам убить идущую в путь бедную душу мою, которая тебе, святой Ангел, была вручена Богом без порока, но наставь ее на путь покаяния.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Душу мою привожу, опозоренную дурными мыслями и делами; поспеши же, наставник мой, и подай мне исцеление благими помышлениями, чтобы мне всегда избирать пути правды.

И ныне и всегда и вовеки. Аминь.

Премудрость Всевышнего, Сын Божий, ради Богородицы, преисполни премудростью и силой Божьей всех, с верой взывающих: «Бог отцов наших, Ты благословен!»

Песнь 8

Царя Небесного, Которого воспевает ангельское воинство, восхваляйте и превозносите во все века.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога обо мне.

Предобрый Ангел, посланный от Бога, дай мне, рабу твоему, твердую опору жизни и не оставляй меня вовеки.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога обо мне.

Тебя, поистине благого Ангела, наставника н хранителя души моей, исполненного блаженства, воспеваю вовеки.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. ‘

Укрой и заслони меня в день испытания всех людей, когда будут испытаны огнем дела благие и злые.

И ныне и всегда и вовеки. Аминь.

Богородица, вечно сохраняющая девство, будь помощницей и тишиной мне, рабу Твоему, и не допусти меня остаться лишенным Твоего владычества.

Песнь 9

Мы, спасенные Тобой, Чистая Дева, провозглашаем Тебя истинной Богородицей, превознося Тебя вместе с хорами бесплотных Сил.

Господь Иисус Христос, Бог мой, помилуй меня.

Помилуй меня, единственный Спаситель мой, ибо Ты милостив и милосерден, и сопричисли меня к сонму праведников.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога обо мне.

Ангел Господень, даруй мне всегда помышлять и творить благое и полезное; в немощи моей покажи меня сильным и беспорочным.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Вместе с другими бесплотными Силами моли Царя Небесного, как близкий к Нему, помиловать меня, несчастного.

И ныне и всегда и вовеки. Аминь.

Дева, как самая близкая к Принявшему от Тебя плоть, выведи меня из плена и даруй мне освобождение и спасение Твоими молитвами.

Молитва

Святой Ангел Христов, припав к твоим стопам, молюсь тебе, святой хранитель мой, приставленный ко мне от святого крещения для сохранения души и тела моего грешного; я же своей леностью и привычкой к дурному прогневал твою пречистую светлость и тебя отогнал от себя всеми постыдными делами: ложью, клеветой, завистью, осуждением, презрительностью, непокорностью, ненавистью к братьям и злопамятностью, жадностью к деньгам, прелюбодеянием, яростью, скупостью, ненасытным объедением и питьем без меры, многоречивостью, злыми и лукавыми мыслями, гордым поведением и блудным неистовством, по своей воле желая исполнять все плотские прихоти. О как я всегда соглашаюсь на зло и делаю то, чего не делают даже лишенные разума скоты! Как сможешь посмотреть на меня или подойти ко мне, как к зловонному псу? Какими глазами, Ангел Христов, посмотришь на меня, крепко опутанного гнусными делами? И как уже смогу просить прощения горьким и злым моим и лукавым делам, в которые впадаю каждый день и ночь, и каждый час? Но, припав к твоим стопам, молюсь тебе, хранитель мой: смилуйся надо мной, грешным и недостойным рабом твоим (имя); святыми твоими молитвами помоги мне и защити от злого моего противника (диавола) и сделай меня участником Царства Божьего вместе со всеми святыми, всегда, ныне и во всякое время, и в веки вечные. Аминь.

Прокрутить вверх